Що таке професія. Класифікація професій.

     Трудова діяльність людини вважається професійною, якщо:

- людина має певний рівень кваліфікації: знань, умінь, майстерності (зазвичай підтверджений спеціальними документами - атестатами, сертифікатами, дипломами);
- є товаром, який продається на ринку праці і є джерелом прибутку людини.

    Професія включає в себе спеціальність, що визначається як вид заняття, комплекс знань, вмінь і навичок, необхідних для визначеного роду діяльності у межах однієї професії. Наприклад, лікар – професія, а хірург – спеціальність; вчитель – професія, а вчитель-математик – спеціальність; слюсар – професія, а слюсар-складальник – спеціальність.