Закон України «Про освіту» ст. 19 і 20, у яких йдеться про розширення можливостей для навчання осіб з ООП.

Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» ст. 1033 «Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами».

У Законі України «Про позашкільну освіту», ст8.п.8 йде мова про «… розвиток інклюзивного освітнього середовища у закладах позашкільної освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами».

У Законі України «Про позашкільну освіту», ст. 9, ч.2, п.3 йдеться про «…створення належних умов для здобуття позашкільної освіти особами з особливими освітніми потребами».

У Законі України «Про позашкільну освіту», ст. 18,ч.2,п.6 йде мова про те, що «… заклади позашкільної освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи та інші організаційні форми для навчання осіб з особливими освітніми потребами».

Постанова Кабінету міністрів України від 21.08.2019 р. №779 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти».