Звіт директора ХОЦНТТУМ

Г. Гончарука

Загальні збори трудового колективу 23.12.2019

 

Про підсумки діяльності закладу за 2019 рік та основні завдання на 2020

Завдання кожного закладу позашкільної освіти - забезпечити розбудову такого освітнього простору, у якому особистість з раннього  дитинства усвідомлювала б свою суспільну значущість і через  систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії з соціумом, формувала креативне мислення, здатність брати на себе відповідальність та бути успішною впродовж майбутнього життя.

Діяльність  сучасного закладу позашкільної освіти -   це результат реалізації планів та творчих задумів педагогічного та дитячого колективів у створеному освітньому просторі.

Науковці зазначають, що для успішної діяльності закладу позашкільної освіти має бути створена модель організаційно-педагогічних умов забезпечення позашкільної освіти, яка складається з

 • Нормативно-правового забезпечення;
 • Організаційно-управлінського забезпечення;
 • Кадрового забезпечення;
 • Науково-методичного забезпечення;
 • Фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

У 2019 році Центр у своїй діяльності керувався Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Конвенцією про права дитини,  Положенням про позашкільний навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами з питань роботи позашкільних навчальних закладів.

На Хмельниччині, як і в цілому по Україні тенденція розвитку позашкільної освіти однакова - кількість дітей збільшується. Це соціальний запит. Ми бачимо, що за напрямами позашкілля, найбільше 60% дітей та молоді, займаються у гуртках художньо-естетичного та науково-технічного напрямів, якими опікується наш Центр. Порівнено з еколого-натуралістичним напрямом – 8%, туристсько-краєзнавчий - 7%. Це накладає на наш колектив серйозну відповідальність.

У даний час у нашому закладі здобувають освіту понад 4850 вихованців віком від 6-ти до 18-ти років. Всі 257 груп профінансовано за рахунок бюджету:

 • науково-технічний напрям 44 групи;
 • художньо-естетичний напрям 43 групи;
 • науково-дослідницький напрям 121 група; 
 • соціально-реабілітаційний напрям 9 груп;
 • Кам'янець-Подільська філія обласного Центру 40 груп.

Середня наповнюваність груп - 20 вихованців.

Одним із завдань працівників Центру науково-технічної творчості учнівської молоді на 2019 рік є: «Створення умов для соціально-педагогічної, психолого-педагогічної підтримки дітей та молоді «групи ризику», соціально вразливих груп; профілактика асоціальної поведінки в дитячому й молодіжному середовищі».

Серед дітей пільгових категорій є – 497  дітей з багатодітних сімей, 342 – з неповних сімей, 77 – напівсироти, 147 дітей, батьки яких стали учасниками АТО,  46 – інваліди, 15 – чорнобильці, 21 – сироти, 20 – позбавлені батьківської опіки, 8 – діти з числа внутрішньо переміщених осіб, малозабезпечені – 167, з неблагополучних сімей – 17, 1 - перебуває на обліку у службі у справах дітей та 1 - на обліку у кримінальній поліції. Усього: 1359 (35,05 %)

Адміністрація обласного центру, виконуючи завдання Міністерства освіти і науки України, обласної ради, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, максимально наблизила гуртки до вихованців і надає послуги позашкільної освіти у звичних для дітей умовах. Левова частка гуртків Центру працює на базах закладів загальної середньої та позашкільної освіти у 10 районах, 6 містах та 20 об’єднаних територіальних громадах

Гуртки науково-технічного напряму діють у

8 районах - 11 груп;

8 об’єднаних територіальних громадах – 8 груп;

6 містах – 25 груп.

Гуртки художньо-естетичного напряму діють у

8  районах – 18 груп;

9 об’єднаних територіальних громадах -12 груп;

5 містах –  13 груп.

Юні науковці навчаються у

18 гуртках 10 районів;

25 гуртках  20 об’єднаних територіальних громад;

25 гуртках 5 міст обласного значення;

5 гуртках 2 закладів освіти обласного підпорядкування.

Юні лідери займаються у

3 гуртках  2 районів:

3 гуртках 3 об’єднаних територіальних громад;

3 гуртках 3 міст області.

Колектив Центру – молодий, активний, швидко реагує на наукові новації, впроваджує їх у життя. Педагоги закладу використовують у своїй роботі компетентнісний підхід. Безперечно, усі компетентності мають місце у кожному напрямі. Але найбільше  пізнавальна компетентність застосовується юними науковцями, практична компетентність – вихованцями гуртків науково-технічного напряму, творча компетентність – у гуртках художньо-естетичного напряму, соціальна компетентність переважає у діяльності лідерів учнівського самоврядування.

Ми пишаємось нашими педагогами. Освітній процес забезпечували 199 педагогічних працівників закладу з них 43 (21,6 %) - основні працівники; 156 (78,4 %) - сумісники.

Серед працівників – відмінники освіти України, майстри спорту міжнародного класу, кандидати та доктор наук, 3 педагоги мають Почесне звання «Заслужений працівник освіти України». Цьогоріч науковий ступень кандидат педагогічних наук здобула Інна Наумчук, методист відділу науково-дослідницької роботи з обдарованою молоддю «Мала академія наук».

Для успішної роботи закладу. В управлінській діяльності використовується методика КОВОРКІНГ, що в перекладі з англійської мови, означає “спільно працюючі” – це спільна робота над окремими проектами, що передбачає обмін знаннями та ідеями. Це простір для спільної роботи. Саме завдяки використанню у роботі інноваційних технологій ми досягаємо успіхів.

Основним колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада. Слід зазначити, що на засіданнях педагогічної ради висвітлювалися не тільки певні досягнення та позитивні напрацювання, а і аналізувалися недоліки, невирішені проблеми, пропонувалися шляхи їх усунення. Всі засідання пройшли на високому рівні: доповіді були цікавими та змістовними.

У 2019 році на засіданнях розглядались такі питання:

Січень

– Впровадження інноваційного підходу до освітнього процесу: специфіка організації та супроводу. Відповідно до пункту 1 статті 12 та пункту 1 статті 54 Закону України «Про освіту»;

Квітень

- Виховання культури спілкування у старшокласників;

Про стан організації науково-дослідницької роботи керівників гуртків та вихованців ХТВ МАН, її виплив на результативність та якість освітнього процесу;

Підсумки атестації педагогічних працівників у 2019 році;

Виховання культури спілкування у старшокласників;

Серпень

Особливості організації освітнього процесу у 2019/2020 н.р.;

- затвердження робочого навчального плану на 2019/2020 н.р.;

- затвердження педагогічного навантаження на 2019/2020 н.р.;

- затвердження переліку навчальних програм на 2019/2020 н.р.;

- затвердження режиму роботи обласного Центру;

Грудень

Результативність роботи керівників гуртків науково-технічного напряму у 2018/2019 н.р.

У методичній роботі активно застосовується технологія форсайту.

 Відповідно до «Керівництва по стратегічному форсайту» Пітера Бишопа (Peter Bishop, Thinking about the Future, 2006), методологія форсайту включає п’ять основних етапів: формулювання проблеми або опис напряму; вивчення існуючих умов; аналіз існуючої ситуації; визначення поточних тенденцій з проблеми та формулювання можливих сценаріїв розвитку з вірогідними наслідками; вироблення пропозицій (рекомендацій) за кожним сценарієм за участю усіх зацікавлених сторін.

Науково-методичне забезпечення готовності педагогічного колективу до  дослідно-експериментальної діяльності створювалась шляхом проведення відповідних семінарів, тренінгів, квестів, ворк-шопів, еверестів та інших форм роботи, розроблення й практичного впровадження новітніх освітньо-розвивальних і виховних технологій.

З метою забезпечення функціонування закладу як цілісної соціально-педагогічної системи та створення проектно-життєвого простору, спрямованого на розвиток і саморозвиток компетентної, конкурентоспроможної особистості педагогічний колектив обласного Центру успішно завершив реалізацією  ІV етапу науково-методичної  проблеми: «Пошук шляхів реалізації проблеми через удосконалення виховної роботи» дало змогу розпочати роботу над здійсненням завдань  V  – підсумкового етапу «Формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти в умовах реалізації навчально-виховної роботи закладу». Деталі ви почули на науково-методичній раді.

З метою керівництва науково-методичною роботою в закладі працювала науково-методична рада. Відділ методичний різноманітними формами роботи сприяв підвищенню професійного рівня педагогів, забезпеченню їх теоретичної та практичної підготовки. Детально ми це обговорювали на засіданні науково-методичної ради 9 грудня.

 Упродовж року на засіданнях науково-методичної ради серед інших обговорювалися актуальні питання:

Березень

Створення виховного простору для формування у вихованців ціннісного ставлення до себе.

Про підсумки проведення декади педагогічної майстерності.

Червень

Про підсумки  роботи над ІV етапом науково-методичної проблеми.

Про підсумки проведення конкурсів педагогічної майстерності.

Вересень

Планування роботи педагогічного колективу над V етапом науково-методичної проблеми закладу ();

Про підготовку до проведення атестації педагогічних працівників закладу в 2019/2020 н.р. (вересень);

Грудень

Компетентний педагог – запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу;

Про результати курсової підготовки педагогічних працівників закладу у 2019 році;

Організація виховної роботи в закладі позашкільної освіти.

Проводилися заходи:

 • семінар-практикум керівників вокальних колективів на тему: «Креативний підхід керівника вокального колективу до розвитку творчого потенціалу дітей шляхом упровадження інноваційної діяльності» на базі закладів освіти м. Нетішина;
 • семінар-практикум відповідальних за роботу з обдарованою учнівською молоддю в районах, містах, ОТГ, закладах загальної середньої освіти обласного підпорядкування на базі закладів освіти Старосинявської об’єднаної територіальної громади (листопад 2019);
 • обласний семінар-практикум для керівників гуртків початкового технічного моделювання на тему: «Формування ключових компетентностей особистості в умовах позашкілля через зв'язок технічної творчості та народної обрядовості» на базі Правдівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Лохвицького П.Т. Ярмолинецького району
 • вебінари для слухачів, керівників науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН з питань підготовки та написання учнівських науково-дослідницьких робіт (протягом року);
 • вебінари для лідерів учнівського самоврядування (упродовж року).

З метою підвищення інформаційної культури та удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників обласного Центру, відділом методичним було організовано та проведено:

Методична майстерня «Технологія воркшопу в активі сучасних методичних інструментів» (лютий  2019 року).

Воркшоп на тему: «В гармонії з самим собою» (лютий  2019 року).

Педагогічні читання «Виховання громадянина і патріота у творчій спадщині Василя Сухомлинського» (квітень 2019 року).

Педагогічну гру «Стилі роботи та професійне кредо сучасного педагога» (травень 2019).

Круглий стіл «Професійне здоров'я педагога, як ресурс професійно-особистісного розвитку» (жовтень 2019).

Поінформованості педагогічних працівників  закладу про досягнення психолого-педагогічної науки, ППД сприяла їх участь у Всеукраїнських, обласних науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах та конкурсах: ПЕРЕЛІК БАЧИТЕ 

05-06 березня 2019 року – семінар для психологів та психотерапевтів. м. Хмельницький (Н.В.Клименко) ;

20-21 березня 2019 року – всеукраїнський семінар-практикум завідувачів методичних, науково-методичних відділів обласних закладів позашкільної освіти «Концептуальні основи змісту діяльності методичної служби сучасного закладу позашкільної освіти», м.Київ (М.В.Гаєвська);

 21-22 березня 2019 року – сьома міжнародна науково-методична конференція «Сучасний простір медіа грамотності та перспективи його розвитку в закладах освіти», м.Київ (І.А.Наумчук);

02-07 травня 2019 року – ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України та освітній захід для педагогів MAN EdSpase «Інновації в освітньому просторі МАН України», м.Київ (М.В.Гаєвська, Н.О.Лимарь, Н.П.Гладун, Т.В.Кушнір, І.А.Наумчук, О.І.Сливка);

15-16 травня 2019 року – відкриті Всеукраїнські збори керівників органів управління у сфері освіти об’єднаних територіальних громад, представників регіональних закладів позашкільної освіти на тему: «Позашкільна освіта в умовах децентралізації, м . Київ (І.О. Микуляк).

Упродовж 2019 року здійснювали свою роботу 7 методичних об’єднань. Кожне методичне об’єднання працювало над своєю методичною темою, тісно пов’язаною з науково-методичною проблемою закладу, і в своїй діяльності, передусім, орієнтувалося на організацію методичної допомоги керівнику гуртка.

Засідання обласних методичних об’єднань:

 • інформаційно-комунікаційних технологій, радіоелектронного та радіотехнічного конструювання» на базі навчально-виховного комплексу №2 м. Хмельницького (квітень 2019);
 • соціально-реабілітаційного та гуманітарного напрямів на базі Хмельницького ПТДЮ (квітень 2019);
 • для керівників гуртків «Авіамоделювання» на базі Хмельницького ПТДЮ (листопад 2019).

З метою обміну досвідом, координації дій закладів позашкільної освіти області, обговорення наявних проблем і подальших перспектив розвитку позашкільної освіти проведено:

 • нараду з директорами закладів позашкільної освіти області за підсумками роботи у 2018 році (січень 2019);
 • семінар-практикум директорів закладів позашкільної освіти області з науково-технічного та художньо-естетичного напрямів на базі Чорноострівської селищної ОТГ (травень 2019).

Важливе значення в методичній роботі обласного Центру приділялося атестації педагогічних працівників. Атестація стимулювала зростання кваліфікації, потребу в пошуку кращого, підвищувала персональну відповідальність педагога за стан навчання і виховання школярів, розкривала широкі можливості для самореалізації.

У 2018/2019 навчальному році успішно атестувалося 8 педагогічних працівників, з них: 5 основних працівників та 3 сумісників. 

З метою пропаганди ефективного педагогічного досвіду, висвітлення кращих надбань педагогічного колективу з 11 по 22 лютого 2019 року було проведено декаду педагогічної майстерності, що поєднувала різні напрями роботи педагогічних працівників: творчі звіти педагогічних працівників, калейдоскоп відкритих занять, виставки творчих робіт гуртків, методичний семінар, презентації педагогічного досвіду та масово-виховні заходи.

Значна увага приділялася безперервній освіті педагогічних працівників як необхідній умові підвищення професійної майстерності. Цьому сприяла курсова підготовка, яка відбувалася планово, з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо місця і форм проходження курсів.

У 2018/2019 навчальному році  курси підвищення кваліфікації  пройшли 8 педагогічних працівника закладу:  

1 практичний психолог, 3 методисти та 2 керівники гуртків були слухачами курсів при Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти,

1 керівник гуртка – при Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка,

1 завідувач відділу – при Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді.

Поряд з методичною діяла і психологічна служба. За 2019 р. практичним психологом закладу було проведено семінари та інші заходи для педагогічних працівників закладу:

«Виховання асертивної поведінки вихованців гуртка як необхідної передумови профілактики вживання наркотичних речовин та проявів насилля в дитячих колективах».

Педагогічна гра з педпрацівниками закладу «Експерти з адаптації вихованців».

Воркшоп для педагогічних працівників методичного відділу МАН «Формуємо компетентності молодого науковця».

Воркшоп «Використання прийомів арт-терапії для особистісного розвитку вихованців в роботі керівника гуртка».

Семінар з елементами тренінгу для координаторів учнівського самоврядування «Пошук ресурсів для збереження психологічного здоров’я педагога».

Розроблено пам’ятки для керівників гуртків за темами:

«Що слід знати керівнику гуртка про підліткову депресію».

«Керівникові гуртка про підліткову агресивність».

Створено електронний варіант анкет для вихованців закладу:

«Анкета для визначення рівня адаптації вихованців до гурткової діяльності».

«Анкета вивчення професійних намірів вихованців гуртка».

«Анкета вивчення рівня адаптації дітей до гурткової діяльності»(для батьків).

Проведено онлайн діагностику вихованців гуртків з питань вивчення рівня їхньої адаптації до гурткової діяльності.

Проведено онлайн анкетування вихованців гуртків з метою вивчення їхніх професійних намірів.

Проведено консультування керівників гуртків за результатами діагностики.

Це сприяло ефективній організації масових заходів

Організаційно-масова робота серед гуртківців області  була направлена на виконання плану заходів Міністерства освіти і науки України, зорієнтована на результативність участі вихованців в обласних, всеукраїнських та міжнародних масових заходах. 

 Відділ науково-технічної творчості приділив увагу якісній підготовці і проведенню традиційних обласних масових заходів. Зокрема упродовж 2019 року було організовано і проведено 14 обласних масових заходів,

Обласна заочна виставка-конкурс науково-технічної творчості «Наш пошук і творчість, тобі, Україно!»;

Обласні відкриті змагання з автомодельного спорту серед учнівської молоді (трасові моделі);

Обласний конкурс учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання;

Обласні відкриті змагання учнівської молоді зі швидкісної радіотелеграфії;

Обласна заочна виставка-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання;

Обласний заочний конкурс «Космос.Людина.Духовність»;

Обласні відкриті змагання з повітряних зміїв;

Обласні змагання зі спортивної радіопеленгації (полювання на лисиць);

Обласні відкриті змагання з авіамодельного спорту (кордові моделі);

Обласний конкурс-змагання з радіоелектронного конструювання;

Обласні відкриті змагання з автомодельного спорту (кордові моделі в приміщенні);

Обласний заочний конкурс учнівської молоді з історико-технічного стендового моделювання;

Обласний відкритий конкурс учнівської молоді з інформаційних технологій;

Обласний конкурс-захист науково-дослідницьких, винахідницьких та раціоналізаторських розробок.

  до яких було залучено понад 1000 вихованців шкільного віку. За висновками журі переможцями в особистому заліку визнано 312  учасників (95 дипломів    І ступеня; 103 - ІІ, 114 – ІІІ ступеня).

Ми стимулюємо обдаровану учнівську молодь та сприяємо участі найталановитіших вихованців області у всеукраїнських та міжнародних масових заходах.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 листопада      2018 року № 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2019 рік», листів Українського державного центру позашкільної освіти наші діти взяли участь у 20 масових заходах всеукраїнського рівня. Забезпечено участь 129 дітей, здобуто 86 призових місць в особистому заліку (34- І, 30 – ІІ, 22 – ІІІ місця). Зокрема на Всеукраїнській виставці-конкурсі із історико-технічного стендового моделювання у місті Запоріжжя вихованці здобули І загальнокомандне місце. В особистому заліку гуртківці Хмельницького палацу творчості  дітей та юнацтва здобули: 4 - І, 5 – ІІ та 5- ІІІ місць.

       Про належний рівень розвитку науково-технічного напряму позашкільної освіти свідчить той факт, що в місті Нетішині на високому організаційному рівні проведено Всеукраїнський конкурс учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання. За результатами виступів вихованців  область входить у п’ятірку кращих.

       Навчально-методичним відділом художньо-естетичного виховання школярів організовано та проведено 10 обласних масових заходів, в яких взяли участь понад 11000 вихованців, нагороджено 4721 вихованець. Однією із форм підтримки та заохочення Центром творчих колективів є присвоєння та підтвердження звань «Зразковий художній колектив» та «Народний художній колектив». Сьогодні у області 19 колективів мають звання «Народний художній колектив» та 36 колективів мають звання «Зразковий художній колектив».

З художньо-естетичного напряму у 2019 році забезпечено участь понад 800 вихованців у 15 всеукраїнських та 3  міжнародних масових заходах, де здобуто 328 призових місць (1 - Гран-Прі, 94 – І, 112 – ІІ та 121 – ІІІ місць).

Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль естрадної пісні «Різдвяна зіронька» (січень,  м. Мукачеве Закарпатська область);

Всеукраїнський фестиваль-конкурс для дітей та юнацтва  «Різдвяні канікули» (січень, м. Львів);

Всеукраїнський відкритий літературно-музичний фестиваль вшанування воїнів «Розстріляна молодість» (лютий, м. Житомир);

ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс із спортивних бальних танців «Кубок світу – 2019» (World Cup-2019) (лютий, м. Київ);

Всеукраїнський відкритий фестиваль дитячої та юнацької творчості, присвячений Всесвітньому Дню Землі (квітень, м. Кропивницький Кіровоградська область);

Всеукраїнський конкурс творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу» (заочний) (квітень-вересень, м. Київ);

Всеукраїнський фестиваль-конкурс духових оркестрів «Армія дітям» (травень, Київ);

Всеукраїнська виставка-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (травень, Київ);

Всеукраїнський відкритий фестиваль позашкільних навчальних закладів України «Територія творчості» (травень, м. Київ);

Всеукраїнський фестиваль  дитячої художньої творчості «Єдина родина» (червень, м. Очаків, Миколаївська область);

Всеукраїнський дитячий конгрес «Зіркові канікули у «Світі талантів» (червень-липень, м. Одеса УДЦ «Молода гвардія»);

Відкритий фестиваль дитячого кіно та телебачення «Веселка» та Всеукраїнський відкритий конкурс юних фотоаматорів «Ми – діти України»  (серпень, м. Кременчук Полтавська область);

Дитячо-юнацький фестиваль «Сурми звитяги» (листопад, м. Львів);

Всеукраїнський конкурс робіт фото та відео аматорів «Моя Україно!» (заочний, листопад, м. Київ);

 Всеукраїнський фестиваль мистецтв «Військові обереги від Святого Миколая» (грудень, м. Київ)

Міжнародний фестиваль конкурс «Перлини мистецтва» (травень, м. Львів);

Міжнародний дитячо-юнацький фестиваль народного мистецтва «Смарагдові витоки» (травень, м. Мукачеве Закарпатська область);

Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької хореографії «Падіюн-Євро-Данс» (жовтень, м. Ужгород)

З художньо-естетичного напряму вже 7 років поспіль Центр займає перше місце в Україні.

Мала академія наук України визнана суспільством саме тією освітньою системою, яка здатна реалізувати початковий етап у багатоступеневій підготовці майбутньої наукової еліти України, створити умови для формування інтелектуального потенціалу нації.

Хмельницьке територіальне відділення Малої академії наук України на сьогоднішній день об’єднує 70 регіональних наукових товариств, які в свою чергу координують роботу наукових товариств: 14 районів, 6 міст обласного значення, 5 закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування, 2 закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування та 43 об'єднаних територіальних громад.

Контингент здобувачів освіти по лінії Малої академії наук, що фінансуються із обласного бюджету становить 2276 вихованців: 73 гуртки та 12 наукових секцій мобільно-консультаційного пункту.

Для організації якого сформовано 4 територіальні округи з відповідними базовими закладами.          Навчанням у мобільно-консультаційному пункті охоплено 814 старшокласників області.

Невід’ємним компонентом ефективної діяльності ХТВ МАН є співпраця з вищими навчальними закладами, науковими установами та громадськими інститутами. Саме тому, до співпраці з Хмельницьким територіальним відділенням залучено професорсько-викладацький склад 17 вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації та наукових установ Хмельницької області.

         Юні науковці Хмельниччини є активними учасниками різноманітних обласних, всеукраїнських, міжнародних інтелектуальних змагань, виявляючи високий рівень підготовки та творчі здібності.

Упродовж 2019 року відділом науково-дослідницької роботи з обдарованою молоддю «Мала академія наук» було організовано та проведено 11 обласних масових заходів, учасниками яких став 1161 вихованець, 639 учасників (47,3%) нагороджені дипломами відповідних ступенів Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

Користується популярністю й обласна учнівська науково-практична конференція «Перспективи розвитку сучасної науки: погляд юних науковців Хмельниччини». Учасниками конференції у 2019 році стало 159 здобувачів освіти закладів освіти області. Варто зауважити, що уже другий рік поспіль один із напрямків роботи конференції є напрямок для здобувачів освіти 6-8 класів.

247 переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України отримали одноразову обласну премію.

Важливою умовою підтримки та розвитку інтелектуального потенціалу обдарованих дітей є виявлення у них здібностей до наукової творчості та формування навичок дослідницької діяльності на якомога ранньому етапі.

У Всеукраїнському відкритому інтерактивному конкурсі «МАН - Юніор Ерудит» (тестовий етап), наша область п'ять років поспіль утримує ІІ місце.

У Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН - Юніор Дослідник» (проєктний) етап ми ось дуже другий рік поспіль посідаємо почесне ІІІ місце.

Наймолодші дослідники, а саме 381 здобувач освіти 1-6 класів є активними учасниками Всеукраїнського конкурсу юних дослідників «Кристали» ім. Євгена Гладишевського.

Понад 1443 МАНівців нашої області взяли участь у 6 всеукраїнських конкурсах і здобули в них 621 призове місце (43%).

Забезпечено участь вихованців у заходах:

Всеукраїнських літніх школах з фізики, робототехніки, математики – 3 учасника;

Всеукраїнському літературно-мистецькому фестивалі – 2 учасників;

Всеукраїнському фестивалі шістдесятництва та дисидентського руху – 4 учасника;

Всеукраїнській науковій профільній школі UF Incubator Startup Intensive – 1 учасник;

Всеукраїнській школі Миротворчості – 1 учасник;

всеукраїнській школі громадянської і волонтерської участі та патріотичного виховання «Агенти змін» – 1 учасник;

міжнародній науково-практичній конференції «Україна – очима молодих» - 4 учасника;

круглому столі учнів-членів Малої академії наук України «Вплив світового інтелектуального й мистецького спадку людства на формування особистості» в рамках Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософськогофакультету-2019» - 5 учасників;

ХХ міжнародній науково-практичній конференції «Відновлювальна енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті» - 8 учасників;

ХІІ міжнародній науково-практичній конференції «Комп'ютерні системи та мережні технології» - 1 учасник;

міжнародній науковій конференції студентської та учнівської молоді: «Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва» - 3 учасників;

міжнародній науково-практичній конференції «Україна – очима молодих» - 4 учасника;

міжнародній науковій конференції «Сучасні досягнення в науці і освіті» м. Нетанія (Ізраїль) – 1 учасник;

Міжнародна науково-технічна виставка «Milset expo-sciences Europa- - 2019 м. Абу-Дабі (Об’єднані арабські емірати) – 1 учасник;

науковій школі з фізики для школярів на базі Європейської організації ядерних досліджень (CERN) – 1 учасник.

Маючи 19 переможців (3-І, 8-ІІ та 8-ІІІ місць) ІІІ фінального етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та 5 стипендіатів Президента України. Хмельницьке територіальне відділення Малої академії наук України за результатами 2019 року входить в 10 найкращих в Україні.

В умовах Децентралізації роль учнівського самоврядування підвищується у зв’язку з результативністю діяльності та підняттям його авторитету серед дітей та дорослих.

У 2019-2020 навчальному році в області охоплено 50579 дітей (40% від загальної кількості учнів області), які задіяні в роботі органів учнівського самоврядування різних рівнів.

Загалом учнівське самоврядування функціонує у 20 районах, 6 містах, 35 об’єднаних територіальних громадах та 3 ліцеях обласного підпорядкування. В окремих районах та прилеглих громадах органи учнівського самоврядування працюють спільно.

Уся робота із лідерами спрямована на активізацію органів учнівського самоврядування та організацію виховної роботи в області. У 2019 році організаційно-масовим відділом організовано та проведено 2 збори Хмельницької обласної ради старшокласників. У лютому місяці лідери учнівського самоврядування визначили завдання на рік, зустрілись із представниками Національної поліції та обговорили питання запобігання булінгу і насильству у сім’ї, а у листопаді – проведено виборчу компанію і оновлено склад Хмельницької обласної рали старшокласників.

З метою виявлення та підтримки творчих здібностей у лідерів учнівського самоврядування щодо створення власних відеороликів у березні-квітні 2019 року проведено обласний конкурс відеороликів.

Великий виховний потенціал носять уже традиційні регіональні збори лідерів та координаторів учнівського самоврядування, які проводяться з метою обміну досвідом, активізації роботи комісій обласної ради старшокласників. Упродовж року було організовано і проведено 5 зборів за участі керівників районів, міст, громад: 

- 26 лютого 2019 року у Великочернятинській ЗОШ І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського  району у форматі інтелект-шоу «IQ-Поділля». Позмагатися у вправності розуму, інтелекту та прихильності фортуни вирішили лідери із Красилівського, Ярмолинецького районів, м. Шепетівка, Антонінської  селищної, Грицівської селищної, Чорноострівської селищної об’єднаних територіальних громад;

- 27 березня 2019 року у м. Кам’янець-Подільський на тему: «Творимо себе – творимо Україну! Національна самоідентифікація особистості учня через діяльність дитячо-юнацьких об’єднань». Молодіжна столиця Хмельниччини запросила у гості лідерів із Кам’янець-Подільського району, Гуменецької сільської, Дунаєвецької міської, Дунаєвецької селищної, Колибаївської сільської, Маківської сільської, Новоушицької селищної, Слобідсько-Кульчієвецької сільської, Чемеровецької селищної об’єднаних територіальних громад;

- 04 квітня 2019 року у м. Шепетівка на тему: «Інсталяції самоврядування». Захід зібрав у дружньому колі лідерів та координаторів учнівського самоврядування з Ізяславського, Славутського, Шепетівського районів, міст Нетішин та Славута, Берездівської, Ленковецької сільських об’єднаних територіальних громад;

-   24 жовтня 2019 року на базі Старосинявської селищної об’єднаної територіальної громади на тему: «Тенденції розвитку освітнього простору». Взяли участь лідери та координатори із Деражнянського, Старокостянтинівського, Хмельницького районів, міста Старокостянтинів, Вовковинецької, Летичівської, Меджибізької селищної об’єднаних територіальних громад;

- 26 листопада 2019 року у Хмельницькому районі на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді у сучасних умовах». Захід відвідали представники із Віньковецького, Волочиського районів, м. Хмельницький, Волочиської, Городоцької міської, Наркевицької, Сатанівської селищної об’єднаних територіальних громад.

Загальна кількість школярів, задіяних в обласних заходах – 260.

Лідери Хмельниччини є активними учасниками всеукраїнських масових заходів і їх успішна участь відзначена Міністерством освіти і науки  України. Упродовж 2019 року забезпечено участь членів обласної ради старшокласників у 5 всеукраїнських заходах. - Сесії стратегічного планування робочої групи з протидії булінгу й насильству – м. Київ, квітень 2019 року;

- Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах» – м. Київ, травень 2019 року;

- Міжнародному дитячо-юнацькому фестивалі народного мистецтва «Смарагдові витоки-2019» – м. Мукачево Закарпатської області, травень 2019 року (І місце у номінації «Фотомистецтво»);

- Всеукраїнському фестивалі дитячого кіно та телебачення «Веселка» – м. Кременчук Полтавської області, серпень 2019 року (два І місця за фільми «Я тебе ненавиджу, війна!» та «Легенда Карпат»);

- Всеукраїнському форумі лідерів учнівського самоврядування – м. Київ, грудень 2019 року.

Загальна кількість дітей, задіяних у всеукраїнських масових заходах – 15 осіб.

Активісти учнівського самоврядування області є справжніми лідерами. Вони організовують та проводять акції, благодійні концерти, флеш-моби, беруть активну участь у волонтерському русі, тощо.

Аналіз роботи ще раз підтверджує якісну роботу координаторів учнівського самоврядування в області, адже саме від того, як організована робота на місцях залежить загальний результат.

Успішною була робота і працівників філії обласного центру упродовж 2019 року. ЇЇ вихованці лише в 1 конкурсі обласного та в 1 всеукраїнського рівнів посіли не призові місця.

40 заходів (експедицій, зборів, змагань, зльотів, походів, конференцій, конкурсів, турнірів, концертів та інших, передбачених статутом закладу), проведено філією, з них лише 12 за кошти бюджету. Завдяки залученню позабюджетних коштів у заходах  взяли участь  513  вихованців.

Про участь вихованців Хмельниччини у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, змаганнях, конференціях тощо та інформації про обласні заходи підготовлені та проведені працівниками Центру висвітлювались на сайтах Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької обласної ради, Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, телерадіокомпанії «Поділля-центр», 33 каналу, телеканалу ексклюзив, на сторінках місцевих газет,  радіо та фейсбук.

Успіхи педагогічного та дитячого колективів стали можливими і завдяки матеріально-технічному блоку умов, який  становить просторово предметна достатність - це інфраструктура закладу та його матеріально-технічна база, санітарно-гігієнічні умови, утримання матеріально-технічної бази навчального закладу, рівень оснащення сучасними інформаційними технологіями (наявність персональних комп'ютерів, мультимедійних комплексів, мережі Інтернет тощо).

Відділ інформаційно-комунікаційних технологій  впродовж року забезпечував безперебійну роботу мережі закладу, з метою покращення роботи і швидкого усунення несправності було розроблено карту внутрішньої мережі закладу.

За літній період було повністю перевстановлено на всіх комп’ютерах ОС також проведено діагностику сервера та оптимізовано його роботу.

Для забезпечення безпечної роботи працівників та доступу до їх інформації було реорганізовано внутрішню мережу закладу для роботи  в домені через службу Active Directory , де кожен користувач має свій обліковий запис.

Також для збільшення швидкості обробки і передачі інформації було модернізовано системні блоки в бухгалтерії , а також на 8 ПК  замінено HDD диск на  SSD.

Відділ інформаційно-комунікаційних технологій  впродовж року забезпечував технічний супровід заходів що проходили на базі нашого закладу і поза його межами.

Для швидшого та якіснішого обміну інформацією між методистами та керівниками гуртків відділом проводяться  консультації по використанню ПЗ  які вирішують ці питання.

Комп’ютерні технології стрімко розвиваються, перед нами постійно з’являються нові можливості, і тому відділ розпочав роботу над створенням нового сайту для закладу, основним завданням якого є «бути дружнім до користувача».

Також відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" відділ відповідає за своєчасне оновлення та подання інформації що підлягає оприлюдненню.

Фінансове забезпечення діяльності   закладу ведеться при самостійному бухгалтерському обліку з обласного бюджету, суворо у відповідності з нормативно-правовими документами.

Згідно кошторису на 2019 рік закладу виділено фінансування по загальному фонду 10 млн. 422 тис. 630 грн.

На оплату працівників закладу, погодинну оплату членів журі обласних масових заходів та нарахування на неї заплановано 9 млн. 037 тис. 000 грн. На оплату енергоносіїв – 302 тис. 500 грн. Це 90 % від кошторису. Впродовж року будуть придбані дипломи, грамоти та матеріали на обласні та Всеукраїнські масові заходи, матеріали для гурткової роботи, періодичні видання, паливно-мастильні матеріали, господарські, будівельні матеріали для поточного ремонту закладу власними силами, миючі засоби – 279 тис. 640 грн. На послуги зв’язку, Інтернет, заправку картриджів, поточний ремонт оргтехніки та страхування транспортних засобів, спостереження за пожежним станом, послуги з вивозу сміття – 167 тис. 890 грн.

На відрядження обласних, всеукраїнських та міжнародних масових заходів, нарад, семінарів, курсів виділено – 370 тис. 100 грн.

На вручення премій переможцям та призерам ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України заплановано 262 тис. 620 грн. Страхування членів добровільної пожежної дружини, що підлягають обов’язкому особистому страхуванню у 2019 році в сумі 2 тис.880 грн.

Господарчою службою закладу проведено системну роботу щодо забезпечення збереження здоров’я, створення комфортних умов для занять вихованців та роботи працівників Центру. Щорічно комісією по обстеженню приміщень, розробляються заходи по підготовці закладу до нового навчального року, осінньо-зимового періоду, складено графіки на виконання ремонтно-профілактичних робіт. Для проведення ремонтних робіт щороку закуповуються будівельні матеріали (фарба, шпаклівка, вапно хлорне та побілочне, цемент, пісок, щебінь  та інше).

Упродовж травня-липня 2019 року проведено  поточний ремонт приміщень усіх корпусів, здійснено благоустрій прилеглої території.

На належному рівні знаходиться протипожежний стан. Забезпечено необхідну кількість вогнегасників, проведено їх опосвідчення і перезарядку, докуплено 3 вогнегасники для доукомплектування приміщень,  діє автоматична пожежна сигналізація, проведено перевірку заземлюючих пристроїв, заміри опору ізоляції.

Здійснюється робота з виконання заходів щодо енергозбереження та використання енерго-, теплопостачання у межах ліміту. Тепловий лічильник другого корпуса здано на переосвідчення у міське комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго».

Заклад забезпечений миючими та дезінфікуючими засобами.

Автотранспортні засоби знаходяться в справному технічному стані, проводено їх технічний контроль та страхування згідно існуючих норм.

Кожному звіту передує аналіз роботи, який спонукає до корекції діяльності і визначення нових цілей. Колектив нашого закладу спланував роботу на 2020 рік, визначив головне завдання – забезпечити ефективне управління закладом у сучасних соціально-економічних умовах, і бачить перспективи подальшого розвитку. В деталях це виписано у річному плані роботи закладу на 2020 рік, який ми затвердили на засіданні педагогічної ради 02 грудня. Найбільш важливі пункти ще нагадаю. Це:

 • виконання державних законів та нормативних документів;
 • виявлення, підтримку та розвиток обдарованих і талановитих дітей; здійснення профорієнтаційної і професійної консультаційної роботи;
 • забезпечення навчання дітей з особливими потребами, дітей-сиріт, напівсиріт, дітей з девіантною поведінкою, дітей з багатодітних сімей тощо;
 • збереження та розвиток мережі гуртків, з метою забезпечення навчально-культурних потреб учнівської молоді;
 • створення умов для підвищення педагогічної майстерності й творчого потенціалу педагогів;
 • забезпечення ефективного освітнього процесу обласного центру та області;
 • впровадження сучасних форм виховання, інноваційних форм та методів роботи, спрямування виховного процесу на найвищі морально-духовні та потенційні можливості виховання, створення умов для досягнення життєвого успіху особистості, розвитку її індивідуальних здібностей;
 • співпраця педагогічного колективу, батьків вихованців, громадських організацій, представників влади у створенні здоров’язберігаючого простору, у організації та проведенні масових заходів;
 • збереження будівель, обладнання, майна; поповнення та поновлення матеріальної бази закладу сучасним обладнанням, методичною та фаховою літературою;
 • продовження інформатизації освітнього процесу, використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі гурткової роботи та управлінської діяльності.

Переконаний, що спільна робота дозволить нам і надалі залишатися на лідируючих позиціях.

Дякую за увагу.