Відділ інформаційно-комунікаційних технологій  є структурним підрозділом Хмельницького обласного центру науково-технчної творчості учнвської молоді

Основними функціями  відділу ІКТ є:

  • вивчення ринку нових ІКТ,  програмних засобів навчального призначення та їх адаптація для потреб закладу
  • розроблення та впровадження новітніх ІКТ у науково-педагогічну та управлінську діяльність закладу
  • придбання, технічний супровід і ремонт комп’ютерної техніки;
  • забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних мереж різного рівня, в тому числі підключення до всесвітньої мережі Інтернет;
  • наповнення і супровід офіційного веб-сайту закладу
  • забезпечення функціонування освітнього веб-сайту 
  • надання інформаційних і консультаційних послуг структурним підрозділам закладу з питань інформатизації освітньої і управлінської діяльності;
  • проведення освітніх заходів (семінарів, майстер-класів тощо) для працівників центру щодо використання ІКТ в освітньому процесі, науковій та інноваційній діяльності;